Hvem skal bestemme?

Politikerne bestemmer over skolen. De kaller seg skoleeiere. Det var forøvrig noe de oppdaget et par år etter at de fikk oppdraget. Men så ble de opptatt av å eie skolen.
Forskere finner ut hva som gjør skolen bra. Problemet er når man ikke leser hele teksten.
John Hattie blir sitert flittig. Han har nemlig funnet ut at gruppens størrelse ikke har noe å si på resultatet av undervisningen. Derfor er det ingen grunn til å ha færre enn 28 i klassen. I mine mattetimer er jeg alene med 30 elever.
Hvis man leste teksten til Hattie helt ut, så ville man kunne lese at undervisningen ikke blir bedre hvis man ikke endrer måten man underviser på i forhold til gruppens størrelse. Man bør heller satse på å øke lærerens kompetanse, noe som heller ikke skjer.

Men siden ingen har lest ordentlig, så kutter vi flere lærerstillinger neste år i Sandefjord. Samtidig faller 30% av elevene ut av videregående. De blir da en belastning for fremtidens sosialbudsjett…

Skal politikere som ikke leser sakspapirer styre fremtidens sosialbudsjett?

Reklame