Kulturhall vs Idrettshall

Blårussen er flinke med penger. Blårussen driver med idrett. Teaterfolk går rundt i flagrende gevanter og føler en hel masse. De er ikke så flinke med penger.

Så når det kommer til stykket, så er det massevis av idrettshaller rundt i landet, men ikke så mange steder å drive teater og annen kultur.

Miljøarbeider Jarle Hem på Ranvik ungdomsskole har en drøm om en «Bruskasse» utenfor skolen vår. Den skal inneholde scene, øvingsrom, verksted og plass til f.eks. korps og andre øvingstrengende, Dette gikk han ut i avisa med.

Han fikk svar fra en musiker som sier at ungdomsskolene bør være kulturhus. De står jo ledige mye av døgnet…

Alle som har jobbet i en skole som har sambruk med et korps vet at det ikke er knirkefritt. Ting forsvinner fra klasserom, pulter rotet rundt, skader på inventar, slike ting, men like mye rydde ut og inn saker og ting for korpset.

Det er noen som tror at siden en skole avslutter undervisningen, så er den ledig. Rådhuset er forsåvidt også ledig, men ingen har hittil foreslått det som kulturhus for ungdommer.

Kommunen har ikke råd. Jeg vil tippe at de heller ikke har råd til å bruke ungdomsskolene nå etter at de har begynt å spare penger på mindre renhold. Hvor skal man da få penger fra?

Det private næringslivet er interessert. De er interessert i å skape et best mulig tilbud for ungdommene, slik at de kan være interessante for arbeidstakere med barn. Men hvordan skal dette da organiseres?

Egentlig burde kommunen se utover de korte perspektivene sine. Å gi barn og ungdom en mestringsarena handler om å spare penger senere, når disse ikke havner inn på NAV fordi de aldri fant sin plass.

Det er på tide å ha perspektiv. 20 år fremover bør være passe.

Reklame