Debatten om lærerens arbeidstid.

Noen lurer på hva vi driver med i skolen,

Kommentaren her: Mens vi venter på streik i Adresseavisa danner grunnlaget for det jeg skriver her.

De første ukene på høsten brukes blant annet på å skape et godt miljø i klassen. Det er særlig viktig første året på ungdomsskolen. Ellers er det egentlig ganske raskt igang med vanlig undervisning. Den første tiden er hard, for elevene er fortsatt jet-lagget etter sommerferiens lange kvelder og sene morgener. 

Nå på slutten av året, etter tentamen, er det tid for å ta ting som må øves før neste år. Vi kan feks ta litt mer IKT-undervisning. Det viser seg at elevene ikke er så interessert dersom det ikke har direkte sammenheng med forestående prøver. Derfor kan det være greit å ta litt Excel, eller andre ting, f.eks. programmering, som kan belyse litt om hvordan vi bruker matematikk på andre måter.

Videregående skole er under fylket, så de har ikke samme arbeidstidsordning som grunnskolen. Det er litt rart at bøkene skal leveres inn så tidlig, men det er utrolig hvor lang tid det kan ta å få bøkene inn. VGS har vel en bærbar maskin hver til elevene, så de står ikke fullstendig uten læremidler. 

Jeg er også oppgitt over elever som gir opp, som kommer for seint, eller ikke gjør sitt beste. I en klasse på 30 der alle skal få tilpasset undervisning av en lærer, så er det ikke alltid lett å finne den rette stilen. Når elevene hele tiden hører at det er læreren sin oppgave å gjøre det interessant, så blir det ikke bedre. Som lærer trenger jeg faktisk litt tid og rom til å lage nye spenstige opplegg. En ny arbeidstidsavtale med feks en uke fri i måneden til slike ting kunne vært noe. 

Elever gir opp for lett, og mange foreldre slutter å følge opp skolen i ungdomstrinnet. Noen vet at de uansett kan leve på trygd. Innvandrere ser fortsatt nytten av å jobbe. Det gir resultater. Som lærer kan jeg jobbe så mye jeg vil uten høyere lønn. 

Skulle ønske jeg jobbet i TV. Skavlan har bare en time på skjermen i uka, en stab til å forberede, og eget kontor. La ham kjøre fem show om dagen, i en uke, med ulike tema, for fullt publikum og forberede alt selv. 

Reklame