Den nye Avtalen… SFS2213

Lærernes arbeidsår er på 1687,5 timer.

Den nye avtalen foreslår å binde 7,5 timer om dagen til arbeidsplassen. 

Elevene er der i 38 uker, så er det 6 dager planleggingsdager og mulighet for fire til.

7,5 timer om dagen i en uke er 37,5 timer i uka. Vanlig tid, altså.

37,5 timer i 29 uker og en dag er 1500 timer i året inne på skolens område.

Rest er da på 187,5 timer til eget kveldsarbeid i året.

Utvides det ytterligere med 4 dager til planlegging, 30 timer, så står vi igjen med 157,5 timer.

Fordelt utover arbeidsåret, så er det litt mer enn fire timer i uka. (4,145 timer)

Så for å fylle arbeidsåret, så må læreren jobbe fire timer ekstra i uka, slik at man fortjener avspaseringen.

 

Arbeidet på skolen skal være undervisning, samarbeide, møter, for og etterarbeid og faglig oppdatering. For å få en slik avtale godkjent, så må arbeidsplassene være brukbare. Siden lærere tradisjonelt har hatt hjemmekontor, så er reglene i arbeidsmiljøloven omgått. Normen til arbeidsplasser er 6 kvm. Over halvparten av skolene mener de ikke oppfyller denne normen. Det har blant annet med romløsning å gjøre. Det er fullstendig umulig å rette prøver mens fire stykker sitter rundt deg. Hvis jeg da ikke har musikk på øra. Nå er jeg heldig som er realfagslærer.

Norsklærere har det mye verre sånn sett. Et eksempel er at en skriveoppgave i norsk tar 20 minutter å rette. Det betyr at en lærer med 30 elever bruker 10 timer på å rette en oppgave. Nå har ikke en klasse bare en oppgave i året. Vi har i tillegg nynorsk. Dessuten er det ikke uvanlig å ha to klasser i norsk. Rettingen med to oppgaver før jul, og to oppgaver etter jul, bokmål og nynorsk blir fort noen timer. 10 timer per klasse per oppgave. 2 ganger nynorsk og bokmål, altså 4 oppgaver før og 4 etter jul. 8 oppgaver blir 80 timer, altså litt over to arbeidsuker med retting, for hver klasse. 160 timer for to klasser. Det er mer enn de 157,5 timene vi stod igjen med der oppe. 

Her snakker vi kun retting, som kommer i tillegg til undervisning og forberedelser. Men selv ikke norsklærere har bare en klasse. En lærer i 100 % stilling har flere fag. 

Jeg tror ikke så mange tenker på arbeidsbyrden som ligger bak retting. Hvordan skal en norsklærer «overleve» ny avtale? Eneste måten er kanskje å kutte ned på antall oppgaver. Da blir det mindre vurderingsgrunnlag. 

Jeg ville egentlig bare sette opp tallene, litt for min egen skyld. Så får vi se hva fremtiden bringer.

Reklame